МРАМОРНА СРЦА (Les filles de marbre)

МРАМОРНА СРЦА (Les filles de marbre) – позоришна игра у 5 чинова. Написали: Теодор Баријер и Ламбер Тибу. Прво извођење у Паризу, 1853, у нашој земљи 26. X 1882. у НП у Бгду.

Прво извођење у СНП 12. VI 1902. у Великом Бечкереку. Превео: Милан Матејић. – Рд. М. Хаџи-Динић; Д. Спасић (Фидије, Рафаел), М. Хаџи-Динић (Диоген, Дежене), М. Марковић (Георгије, Дефренс), М. Матејић (Алкибијад, Јулијан), А. Стојановић (Атињанин, Франсис), Е. Слука (Страбо, Џон), М. Марковићка (Аспазија, Марго), З. Добриновићка (Теа, Марија), Д. Матејићка (Лаја, Јозефа), М. Радошевићева (Фрина, Жилијета), А. Ботић (Молеон), В. Виловац (Господин), С. Шикопарија (Келнер), С. Вујићка (Госпођа Дидје), Л. Вујичићева (Федора), М. Козловићева (Јулија). – Изведено 7 пута.

ЛИТ: Л. (Марковић) М(ргу)д, „Мраморна срца“, позоришна игра у пет чинова, написали Баријер и Тибу, превео М. Матејић, Браник, 1904, бр. 297, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Мраморна срца, Позориште, НСад, 1904, бр. 45, с. 242-243.

В. В.