МОСТИЋ Петар Ј.

МОСТИЋ Петар Ј. – преводилац. СНП је извело његове преводе са немачког – 1879. Драги ујак (Der liebe Onkel) Рудолфа Кнајзла, Великоварошани (Grosstädtisch) и Прилепчиво (Epidemisch) Жан-Батиста Швајцера и 1881. Ловорика и просјачки штап (Lorbeerbaum und Bettelstab oder Drei Winter eines deutschen Dichters) Карла Холтаја. Преводио је и комаде Бјернстерна Бјернсона (вероватно такође са немачког).