МОСКОВЉЕВИЋ Милош

МОСКОВЉЕВИЋ Милош – књижевни преволилац са руског, лингвиста и публициста (Варна код Шапца, 22. X 1884 – Београд, 30, VI 1968). Гимназију је похађао у Шапцу, затим у Бгду, где је завршио и Филозофски факултет са докторатом. Српска влада га је, „ради националне пропаганде“, послала у Русију, где је боравио од 1912. до 1919. Тамо је био инспектор српских избеглица, организатор добровољаца, руководилац Српског института и издавао је лист „Уједињење“. Стручно се усавршавао у Москви и Петрограду. У Бгду се бавио васпитно-образовним радом – као професор гимназије и Више педагошке школе. По стварању заједничке државе и по повратку из Русије, био је посланик Земљорадничке странке у Народној скупштини (1920-1927), а народни посланик је био и после Другог светског рата (1945-1953. у савезној скупштини). До пензионисања је обављао значајне друштвене функције: министар шумарства НР Србије, опуномоћени министар Југославије у Ослу и Каиру. Објавио је запажене лингвистичке радове из области дијалектологије српскохрватског језика, затим уџбенике и речнике руског језика. Био је плодан преводилац са руског: преводио је дела Љермонтова, Н. Островског, Л. Толстоја, Тургењева, Шолохова и других. М. превод драме Л. Толстоја Живи леш први пут је изведен на сцени НПДбС 6. XII 1938. у Крагујевцу.

БИБЛ: Л. Толстој, Живи леш, прев. М. С. Московљевић и Ј. Максимовић, у: Изабрана дела у 30 књига, Бгд 1934; Уџбеник руског језика, Бгд 1939; Нови уџбеник руског језика, Бгд 1945; Руско-српски речник, Бгд 1949; Речник руског и српскохрватског језика, Бгд 1963.

ЛИТ: В. Глигорић, Живи леш, Позоришне критике, Бгд 1946, с. 222-224; С. Костић, Толстојев Живи леш, НС, 1952, бр. 41-42, с. 3.

Б. Кћ