МОРФИЈУМ (Morphium)

МОРФИЈУМ (Morphium) – ноктурно у 4 слике. Написао: Лудвиг Херцер. Прво извођење у Бечу, 1921.

Прво извођење у нашој земљи у НП 26. I 1926. у НСаду. Превео: Томислав Танхофер. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – М. Гавриловићка, к. г. (Она), А. Гавриловић, к. г. (Он), Ј. Гец (Доктор), М. Васић (Стари слуга). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: А-м, „Морфијум“ од Лудвига Херцера. Гостовање Мице и Аце Гавриловића, првака Драме Осјечког казалишта, Застава, 1926, бр. 17, с. 3; О. С(уботи)ћ, „Морфијум“, нотурно у 4 слике од Л. Херцера. Премијера 26. I о. г. Гостовање Аце и Мице Гавриловић, Застава, 1926, бр. 19, с. 2; С. Петровић, Премијера „Морфијума“ у Народном позоришту, Нови Сад, 1926, бр. 4, с. 5.

В. В.