МЛАДОСТ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА

МЛАДОСТ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА – слика из живота у 5 раздела, с песмама. Написао: Коста Трифковић. Музика: Даворин Јенко.

Праизвођење у СНП 21. II 1871. у Панчеву. Подела узета са плаката представе одржане 25. V 1872. у Вуковару. – А. Лукић (Димитрије-Доситеј), Г. Пешић (Баба Никола, Дионисије Хрваћанин), Ђ. Соколовић (Мајстор капамаџија, Јанићије), Н. Рашић (Први момак код мајстора), Љ. Зорићева (Други момак код мајстора), Ј. Бунић (Трећи момак код мајстора, Гласник), Н. Зорић (Игуман), М. Суботић (Василије), Н. Недељковић (Антоније), К. Хаџић (Шумар), К. Савићева (Мара), П. Степић (Танасије). – Изведено 5 пута.

Обновљено као премијера у СНП 12. VIII 1873. у Вршцу. – Д. Ружић (Димитрије-Доситеј), Г. Пешић (Баба Никола, Дионисије Хрваћанин), Ђ. Соколовић (Мајстор капамаџија, Јанићије), А. Лукић (Први момак код мајстора), Љ. Зорићева (Други момак код мајстора), Ј. Божовић (Трећи момак код мајстора, Гласник), Н. Зорић (Игуман), М. Суботић (Василије), Н. Недељковић (Антоније), В. Марковић (Шумар), Л. Хаџићева (Мара), П. Степић (Танасије). – Изведено 1 пут.

Обновљено као премијера у СНП 21. IX 1875. у Чакову. – Д. Ружић (Димитрије-Доситеј), Ј. Божовић (Баба Никола, Танасије), А. Лукић (Мајстор капамаџија, Јанићије), П. Добриновић (Први момак код мајстора), Љ. Зорићева (Други момак код мајстора), Б. Хаџићева (Трећи момак код мајстора), Н. Зорић (Игуман), В. Марковић (Василије), А. Сајевић (Антоније), xxx (Дионисије Хрваћанин), Ј. Бунић (Шумар, Гласник), Л. Хаџићева (Мара). – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Коста Трифковић, Младост Доситеја Обрадовића, Бгд 1984.

ЛИТ: Др К. Јовановић, Младост Доситија Обрадовића. Слика из живота у 5 раздела, с певањем, написао Коста Трифковић, Позориште, НСад, 1872, бр. 38, с. 154-155, бр. 39, с. 158, бр. 40, с. 162-163, бр. 41, с. 166-167, бр. 42, с. 170-171, бр. 43, с. 174, бр. 44, с. 178-179.

В. В.