МИШОЛОВКА (Das Heiratsnest)

МИШОЛОВКА (Das Heiratsnest) – шаљива игра у 3 чина. Написао: Густав Давис. Прво извођење у Бечу, 1893.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 10. IV 1907. у Панчеву. Превео: Јован Грчић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – М. Тодосићка (Удова мајорица), С. Бакаловићка (Баруница Хилда Сорнерка), Т. Лукићка (Генералица), Д. Спасићка (Кћи генералице), М. Иличићка (Друга кћи генералице), П. Добриновић (Слуга), Д. Спасић (Обрштар), М. Матејић (Дерфлинг), Д. Матејићка (Ката), Љ. Иличић, Д. Васиљевићка, М. Марковић, Р. Спиридоновић, А. Лукић. – Изведено 6 пута.

ЛИТ: А-м, Прослава двадесетпетогодишњег глумовања Марте Тодосићке у Панчеву, Позориште, НСад, 1907, бр. 4, с. 43; А-м, 25-годишњица глумовања, Браник, 1907, бр. 81, с. 2; А-м, С. Н. П. гостује у Земуну, Новосадске новине, 1907, бр. 13, с. 2; А-м, Српско народно позориште, Сриемске новине, Вуковар, 1907, бр. 71, с. 6; А-м, Казалиште, Народна обрана, Осијек, 31. X 1907; Л. (Марковић) М(ргу)д, „Мишоловка“, шаљива игра у три чина, написао Густав Давис, превео Ј. Грчић, Браник, 1908, бр. 15, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1908, бр. 59, с. 3; Ст., У суботу 1. марта била је на репертоару Дависова „Мишоловка“, шаљива игра у четири чина…, Слога, Сомбор, 1908, бр. 10, с. 3; Љ. Милованов, Српско народно позориште у Старом Бечеју, Браник, 1908, бр. 230, с. 1; Јосин (Ш. Рајчић), Српско народно позориште, Невен, 1908, бр. 7, с. 53.

В. В.