МИШ (La souris)

МИШ (La souris) – весела игра у 3 чина. Написао: Едуар Пајрон. Прво извођење у Паризу, 18. XI 1887, у нашој земљи 12. II 1889. у ХНК Згб.

Прво извођење у НП у НСаду 14. VI 1920. Превео: Душан Л. Ђокић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

Прво извођење у СНП 14. VII 1930. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Е. Пајрон, Миш, прев. Ј. Романић, Згб б. г.

В. В.