МИШ

МИШ – шала у 2 чина. Написао: Милоје Коча.

Праизвођење у СНП 22. XII 1932. у Вршцу. – Рд. П. Матић; С. Савић (Геца), М. Динићка (Марија), М. Штефанекова (Љубица), Ј. Јевтићева (Јелена), Х. Вугринчићева (Јевросима), Р. Ферари (Служавка), М. Миљуш (Младен), Л. Лазаревић (Јован), Г. Николић (Стеван). – Изведено 2 пута.

ЛИТ: М. В. И., Српско народно позориште из Новог Сада, Панчевачка недеља, 1933, бр. 15, с. 2.

В. В.