МИРЖЕ Анри (Henri Murger)

МИРЖЕ Анри (Henri Murger) – француски књижевник и драмски писац (Париз, 24. III 1822 – Париз, 28. I 1861). Отац му је био кројач. Студирао је сликарство. Једно време је радио као секретар код грофа Толстоја, али је убрзо напустио посао и живео у беди, боемским животом, који је и описао у Сценама из боемског живота (Scènes de la vie bohème, 1847). Од 1851. до 1854. сарађивао је у ревији „Два света“, у којој је објавио своје радове: Земља Латина (Le pays latin, 1851), Сцене из младалачког живота (Scènes de la vie de jeunesse1851), Негдашњи боеми (Les derniers bohèmes, 1852) и друге. Објавио је и две збирке поезије: Баладе и фантазија (Ballades et fantaisies, 1854) и Зимске ноћи (Les nuits d’hiver, 1861). У Сценама из боемског живота насликао је свакодневни начин живота и амбијент Латинског кварта, у оном делу Париза који се налази на десној обали Сене и припада Петом округу са Сорбоном у средишту, окруженом многим знаменитостима, која је још од XII века магнетском снагом концентрисала све универзитетске активности Француске. Око ње се окупљала омладина са све четири стране света да прихвати сеизмолошке трагове свих манифестација – научних, уметничких, политичких и социјалних. У СНП је 1874. изведена М. драма Осма тачка (Le bonhomme Jadis, 1852), а 1950. опера Ђ. Вердија Боеми, за коју су либрето написали Л. Илика и Ђ. Ђакоза по М. роману Слике из боемског живота.

В. Б.