МИРКОВИЋ Милосав

МИРКОВИЋ Милосав – позоришни критичар (Александровац код Крушевца, 29. VI  1932 – Београд, 22. IX 2013). Основну школу завршио је у месту рођења, а гимназију у Пожаревцу 1951. Студирао је на Стоматолошком и Филозофском факултету (Група за југословенску књижевност и српскохрватски језик) у Бгду. Као новинар у рубрици за културу „Младости“  ради од 1958. до 1961, а затим у „Београдској недељи“ (1961-1965) и „Политици експрес“, где је уредник у рубрици за културу (1965-1974). За управника Југословенског драмског позоришта изабран је јуна 1974. и на тој дужности био до септембра 1977. Од 1977. је уредник у рубрици за културу „НИН“-а. Прве књижевне критике објавио је у „Полету“ (1949), а прве позоришне критике у „Студенту“ (1953). Објавио је пет књига есеја: О естетици, о етици, о тици (1962), Сви моји песници (1973), Слап на Дрини (1974), Велики друг (1974), Матић и машта (1981) и две збирке поезије – Жупска села и Будући јелен. Од 1973. је секретар Главног одбора Српске књижевне задруге. Активан је сарадник Стеријиног позорја (био је члан Главног одбора, водитељ Округлог стола критике и хроничар Југословенских позоришних игара). Његове позоришне критике, писане као импресионистичке вињете, китњасто и са специфичном елеганцијом израза, имају карактеристичне недостатке дневне позоришне хронике: одсуство студиозности и јасности у формулацијама, а каткад и зачуђујућу безбрижност у односу на аутентичност података. У есејима и портретима глумаца он се бави психолошким и социолошким статусом глумца, а у најинспирисанијим тренуцима и естетиком и етиком глуме. Бистрим, импресионистичким сочивом и с наглашеном симпатијом поздрављао је најуспелије представе СНП и на Југословенским позоришним играма и приликом гостовања у Бгду.

БИБЛ: Првенство Новосађанима, Београдска недеља, 2. V 1965; Пун шушањ слушкиња, Политика експрес, 10. XI 1966; Љубав и како то смешно звучи, Политика експрес, 18. I 1967; Звона увек звоне, Политика експрес, 3. VI 1968; Нежни псовачи, Политика експрес, 6. VI 1968; Мангупски Стерија, Политика експрес, 1. II 1969; Бербери су први људи, Политика експрес, 1. II 1969; Секс у школе, деца вас моле, Политика експрес, 6. I 1972;  И ваша и наша прича, Политика експрес, 4. III 1972; Како лете беле ракете, Политика експрес, 24. X 1972; Шекспир наш сеоски, Политика експрес, 8. XI 1972; Нова поезија старог театра, Политика експрес, 16. I 1973; Подмлађена стара дама, Политика експрес, 17. IV 1973; Блиско о странкињи, Политика експрес, 20. XII 1973.

ЛИТ: П. Марјановић, Београдска позоришна критика – данас, Позоришне теме,  Бгд 1969, с. 74-78.

П. М.