МИРКОВИЋ Јован Ђ.

МИРКОВИЋ Јован Ђ. – капелник и хоровођа, родом из Панчева. Био је слушалац треће г. Музичког конзерваторијума у Прагу када је, за време гостовања у Старом Бечеју, примљен у СНП. Члан СНП је био од 16. IX 1898. до 16. IV 1899, када је дао оставку уз образложење „да СНП нема новца да формира прави оркестар“. У ствари је у СНП оставио неизмирене дугове, а о његовом дириговању говори један извештај Д. Ружића (в) поднет УО ДСНП од 18/30. XI 1898: „Није кадар вршити послове хоровође, нити има изгледа да ће од њега што бити. Он то и сам увиђа и вољан је сваког часа одступити. У сваком месту мора се плаћати засебан хоровођа за песме и свирку и праћење у комадима с певањем.“

ЛИТ: А-м, Извештај Управнога одбора Друштва за Српско народно позориште о своме годишњем раду и стању позоришном за пословну годину 1897., Позориште, НСад, 1898, бр. 45, с. 207-213; А-м, Извештај Управног одбора Друштва за Српско народно позориште о своме годишњем раду и стању позоришном за пословну годину 1897/98., Србадија, Велика Кикинда, 1898, бр. 67, с. 4; А-м, Извештај Управнога одбора Друштва за Српско народно позориште о своме годишњем раду и стању позоришном за пословну годину 1898/99., Позориште, НСад, 1899, бр. 10, с. 75-80; А-м, Извештај привремене управе о стању и раду српске народне позоришне дружине, Позориште, 1899, бр. 11, с. 85-87.

В. В.