МИЛУШИЋ Стојанка

МИЛУШИЋ Стојанка – инспицијент Опере (Бегеч, код Новог Сада, 20. III 1947 – ). Завршила је први степен београдске Музичке академије, Одељење у НСаду (1969). По завршетку студија радила је као наставник музичког образовања у основној школи у Бегечу од 1. X 1969. до 30. IX 1972, а од 1. X 1972. до пензионисања, 15. VI 2007, била је на дужности инспицијента Опере. Супруг Чедомир М. (в) био је члан хора Опере СНП.

Д. В.