МИЛОСАВЉЕВИЋ Нада

МИЛОСАВЉЕВИЋ Нада – секретар Драме (Руменка, Бачка, 28. VIII 1935 – ). Завршила је Вишу педагошку школу у НСаду. Била је супруга глумца Драгољуба-Гуле Милосављевића (в). На дужности секретара Драме СНП радила је од 1. X 1957. до 31. VIII 1958.

В. В.