МИЛОСАВЉЕВИЋ Милиша

МИЛОСАВЉЕВИЋ Милиша – балетски играч (Суботица, 18. X 1921 – ?). Завршио је 4 разреда гимназије. Од 30. X 1951. до 31. VIII 1953. припадао је балетском ансамблу СНП у статусу солисте.

Љ. М.