МИЛО Албер (Albert Millaud)

МИЛО Албер (Albert Millaud) – француски драмски писац (Париз, 13. I 1844 – Париз, 22. X 1892). Био је син банкара Моиса Милоа. Рано се посветио новинарству, али се у обављању овог позива највише служио стиховима, тако да је створио потпуно нову врсту репортерства. Објавио је више збирки ове и сличних врста, а радио је и за позоришта, пишући сонете, водвиље, комедије-водвиље, ревије, оперете, оперска и оперетска либрета. Имао је велик број сарадника. Адаптирао је Гетеовог Егмонта за француске позорнице. У СНП су му изведена два комада: 1900. Мамзел Нитуш (Mam’zelle Nitouche, 1883), написана у сарадњи са Анријем Мејаком, и 1924. Заштита морала (Le Fiacre 117, 1886), написана у сарадњи са Емилом Нажаком.

ЛИТ: А-м, „Мамзел Нитуш“ на нашој сцени, ВС, 1946, бр. 5, с. 8-9.

С. А. Ј.