МИЛЧИНСКИ Алојзије

МИЛЧИНСКИ Алојзије – диригент и композитор (Нови Бенатек, ЧССР, 9. XI 1847 – Сомбор, 12. VI 1903). Похађао је реалну гимназију у Прагу, а музичко образовање стекао је у Оргуљској школи и на Конзерваторијуму, такође у Прагу. Био је први међу школованим чешким музичарима који су у Војводини радили као диригенти певачких друштава. За капелника СНП ангажован је крајем 1871, по одласку А. Максимовића на студије у Праг. Од 1875. је пуних 18 г. радио у Вуковару као хоровођа Српског певачког друштва „Јавор“ и наставник музике у гимназији. Последњу деценију живота провео је у Сомбору, где је радио као диригент тамошњег Певачког друштва. У СНП је био ангажован пет сезона (1871-1875) и за то време је компоновао музику за низ позоришних комада: Артаксерксес (у посрби С. Рајковића, 1872), Муж у клопци (Л. Стабло, 1872), Циганин (Е. Сиглигети, 1873), Ђаволски послови (Ј. Томић и К. Формаћ, 1873), Сан и јава (М. Јовановић, 1874) и, касније, Каврга или На мрзану кућа остаје (Ј. Грчић, 1887). Поред музике за позоришне комаде, компоновао је и дуете, песме за соло глас уз пратњу клавира, као и хорске композиције: Ах, а зашто?, Ти мирно сневаш, Све се кунем, Молитва, Слава, Српске народне песме (I–II, све за мешовити хор), Моја звезда, Тајна љубав, У песми је слога – за мушки хор и друге. Позоришни комад Циганин, шаљива игра у три чина са М. музиком, игран је на сцени СНП више од три деценије.

БИБЛ: Молитва (Б. Радичевић) и Жежулинка, за мешовити хор, Стражилово, 1886.

ЛИТ: В. Р. Ђорђевић, Прилози биографском речнику српских музичара, Бгд 1950; М. Томандл, Удео наших композитора у развитку СНП, НС, 1. XII 1951.

Н. П.