МИЛАНОВИЋ Олга

МИЛАНОВИЋ Олга – историчар уметности, театролог (Београд, 6. XI 1931 – ). Девојачко презиме јој је Гулан. Школовала се у Бгду, дипломирала историју уметности на Филозофском факултету 1955, а докторирала на Факултету драмских уметности 1981. Цео свој радни век провела је у Музеју позоришне уметности Србије (1. IX 1956. до 1. I 1993), где се као члан стручног тима бавила прикупљањем и обрадом музеалија, грађе и документације неопходних за историографска истраживања и утврђивање културног и уметничког домета српског позоришта. Током 1972. и 1973. била је в. д. директора Музеја. Од оснивања часописа „Театрон“ (1974) била је члан Редакционог одбора. Објавила је више прилога о раду Музеја, али и многобројне студије из историје позоришне уметности XIX и XX века. На самом почетку рада истраживала је и објављивала радове посвећене глумцима и редитељима раног периода српског позоришта, да би се нешто касније потпуно посветила изучавању сценографије и костимографије. На том пољу истраживања објавила је значајне монографије о нашим најпознатијим сценографима и костимографима. Такође је као један од аутора, учествовала у настанку публикације 125 година Народног позоришта у Београду, која је објављена 1994. Њене везе са СНП се односе на њен научноистраживачки рад из области историје српског позоришта, на изучавање живота и рада српских глумаца, редитеља, сценографа и костимографа који су били чланови или гости СНП.

БИБЛ: Сценографија и костим у Србији 1945-1965, Бгд 1965; Живот и дело Милице Бабић, Бгд 1973; Позоришне карикатуре Владимира Жедринског, Бгд 1974; Станислав Сташа Беложански, Бгд 1976; Денић, Бгд 1977; Јован Бијелић – позоришни сликар, Бгд 1981; Београдска сценографија и костимографија 1868-1941, Бгд 1983; Миленко Шербан, године у Југословенском драмском позоришту, Бгд 1986; Владимир Жедрински – сценограф и костимограф, Бгд 1987; Михаило Исаиловић: редитељ Народног позоришта у Београду између два рата, Бгд 1988; Владимр Маренић – сценограф и костимограф, Бгд 1991; Неимари српског позоришта, Бгд 1997; Ракитин и београдски сценографи, Бгд – НСад 2007.

М. Л.