МЕРИ Франсоа Жозеф (François Joseph Méry)

МЕРИ Франсоа Жозеф (François Joseph Méry) – француски либретиста (Марсеј, 21. I 1797 – Париз, 17. VI 1865). Много је путовао по Италији и по Истоку, писао сатиричне чланке, сарађивао са позоришним листовима, јављао се и као романсијер, историчар, песник, драмски аутор и критичар. По Ф. Шилеру је написао либрето за Вердијеву оперу Дон Карлос (на чијој је француској верзији радио и К. де Локл, 1866), коју је СНП извело 1964.

В. В.