МЕРГЛ Јанош

МЕРГЛ Јанош – бински мајстор (Ујпешт, Мађарска, 19. VI 1895 – Нови Сад, 6. X 1960). У родном месту завршио је браварски занат и до Првог светског рата радио је код приватних мајстора у Мађарској. Као аустроугарски војник заробљен је 1917. и до 1921. је био у заробљеништву у Русији. Од 1921. до 1930. радио је код приватних мајстора у НСаду, а од 1930. до 1936. био је ангажован у СНП. У НПДб ступио је 1. VIII 1936. и у њему остао до 6. IV 1941. За време рата радио је у новосадској болници, а посла рата до панзионисања, 17. IV 1951, у војној пошти у НСаду. Током свог боравка у СНП обављао је послове бинског мајстора, бравара, столара и каширера.

Р. Б.