МЕЈЕР Анри Орас (Henri Horace Meyer)

МЕЈЕР Анри Орас (Henri Horace Meyer) – француски драмски писац (? – Париз, 22. III 1863). Оставио је преко тридесет драмских текстова, од којих је већина написана у сарадњи. Главни сарадници су му били: Нарсис Фурније, Лемоен-Монтињи и Лорансен, а у мањој мери и Моро, Давен, Емил Дебо, Албер Фикс, Бенжамен Отије и Гистав Бондон. СНП је приказало три М. комада, сва три написана у сарадњи са Н. Фурнијеом: 1870. Глумицу (преко немачке прераде, па тако и неутврђеног изворног наслова), 1873. једночину комедију Да се мењамо (Chassé-croisé, 1861) и 1876. једночину комедију-водвиљ Партија пикета (La Partie de piquet, 1854). Овај последњи комад приказан је у београдском НП нешто раније (1871), у преводу Филипа Оберкнежевића, али не са оригинала него са немачке прераде (Eine Partie Piquet, Lustspiel in einem Akt, nach Fournier von W. Friedrich).


ЛИТ: -Л-, „Да се мењамо“, Позориште, НСад, 1873, бр. 38, с. 151; -Ст-, „Партија пикета“, шаљива игра у једном чину од Фурнијера и Мајера, Браник, 1891, бр. 138, с. 4; -ст-, Партија пикета, Позориште, НСад, 1891, бр. 21, с. 86-87; А-м, У среду, 16. фебруара гледали смо француску шаљиву игру:Партија пикета“, Застава, 19. II 1900.

С. А. Ј.