МЕХУРИЋИ ИЛИ ПРУЖАЈ СЕ ПРЕМА ГУБЕРУ (Buburékok)

МЕХУРИЋИ ИЛИ ПРУЖАЈ СЕ ПРЕМА ГУБЕРУ (Buburékok) – шаљива игра у 3 чина. Написао: Гергељ Чики. Прво извођење у Будимпешти 1887.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 12. XII 1887. у НСаду. Превео: Милан А. Јовановић. – Рд. В. Миљковић; Д. Ружић (Шолмаји), Д. Ружићка (Сидонија), А. Лукић (Бела), Л. Хаџићева (Серафина), М. Марковић (Роберт), М. Максимовићева (Гизела), С. Миљковићка (Аранка), В. Миљковић (Рабаји), П. Добриновић (Морошан), К. Васиљевић (Тома), Т. Лукићка (Шерецковица), М. Димитријевић (Чупер), С. Лазић (Химор), З. Милојевићка (Малвина), М. Милојевић (Гомбош), М. Живковић (Бинго), С. Кестерчанек (Адолф), Д. Николићка (Рели), М. Врга (Андраш), xxx (Бети). – Изведено 27 пута.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Застава, 11. II 1890; С., Мехурићи, Позориште, НСад, 1890, бр. 8, с. 30-31; □, Српско народно позориште, Застава, 25. II 1891; Б. Б-ћ, Мехурићи, Позориште, НСад, 1891, бр. 43, с. 174-175; М. Д., Мехурићи, шаљива игра у 3 чина од Чикија, Весник, Панчево, 1893, бр. 3. с. 1.

М. М.