МАТУРА (Érettségi)

МАТУРА (Érettségi) – комедија у 3 чина. Написао: Ладислав Фодор. Прво извођење 8. III 1936. у Бечу, у нашој земљи 12. VI 1936. у Малом казалишту у Згбу.

Прво извођење у НПДб 22. IX 1936. у Крагујевцу. Превео: Жарко Васиљевић. Подела узета са плаката представе одржане 12. I 1937. у НСаду. – Рд. Т. Танхофер, сц. М. Шербан; Т. Танхофер (Др Стефан Хофнрајх), А. Рашковић (Др Доминик Цибула), С. Бурја (Др Ерхарт Вилфингер), Д. Билуш (Др Едмунд Спиндлер), Р. Ферари (Др Клотилда Вимер), С. Косова (Др Ана Матес), И. Јовановићка (Ема Керн), П. Милосављевић (Др Пенц), М. Мирковић (Др Федера), И. Танхофер (Кете Сајдл), З. Тодоровићка (Дора Пасекер), М. Петровићева (Фрици Фалк), Р. Петровићева (Грете Вагнер), С. Савић (Тонко), Ц. Јакелић (Ото Кран). – Изведено 24 пута.

Прво извођење у НПДбС 12. X 1937. у Старом Бечеју. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Ђ. Босанчић (Др Стефан Хофнрајх), Р. Алмажановић (Др Доминик Цибула), М. Мајић (Др Ерхарт Вилфингер), П. Милосављевић (Др Едмунд Шпиндлер), Н. Нешовићка (Др Клотилда Вимер), В. Фазловска (Др Ана Матес), З. Чокановићева (Ема Керн), Ф. Фазловски (Др Пенц), М. Мирковић (Др Федера), Љ. Красић-Левак (Кете Сајдл), О. Стојадиновићева (Дора Пасекер), М. Ђорђевићева (Фрици Фалк), Љ. Лазарева (Грете Вагнер), С. Савић (Тонко), А. Сикорски (Ото Кран). – Изведено 27 пута.

Обновљено као премијера у НПДбС 20. IX 1938. у Великој Кикинди. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Ђ. Козомара (Ото Хофенрајх), Н. Ворни (Ана Матес), Р. Алмажановић (Доминик Цибула), Н. Нешовићка (Г-ђа Вимер), П. Милосављевић (Шпиндлер), М. Мајић (Вифингер), З. Чокановићева (Г-ђа Ема), М. Мирковић (Федер), Ф. Живојевић (Пенц), З. Андрићка (Кети Зајдл), Љ. Лазарева (Дора Пасекер), К. Бабићева (Фрици Фалк), А. Милосављевићка (Грете Вагнер), С. Савић (Тонко), Р. Гојкић (Ото Кран). – Изведено 3 пута.

Прво извођење у СНП 9. X 1965. у НСаду (под насловом Испит зрелости). – Рд. М. Васиљевић, пом. рд. И. Хајтл, сц. С. Максимовић, к. С. Јатић; З. Кримшамхалова (Др Ана Матес), П. Петковић (Др Доминик Цибула), М. Шијачки-Булатовић (Дора Пасекер), Н. Митић (Тонко), И. Хајтл (Др Ерхард Вилфингер), Ј. Бјели (Др Клотилда Вимер), Д. Синовчић-Брковић (Ема Керн), М. Тошић (Др Пенц), Стојан Јовановић (Др Федера), В. Љубичић (Др Едмунд Шпиндлер), С. Утјешановић (Фрици Фалк), Б. Микоњић-Зотовић (Др Стефан Хофенрајх), Д. Куцуловић (Кете Сајдл), М. Петковић (Ото Кран). – Изведено 57 пута, глед. 17.516.

ЛИТ: А-м, Народно позориште Дунавске бановине гостује са успехом у Крагујевцу, Дан, 1936, бр. 249, с. 5; А-м, Ладислав Фодор и његова „Матура“, Позориште, НСад, 1936, бр. 2, с. 7-9; (ек), „Отац“ од Стриндберга и Фодорова „Матура“ у режији Т. Танхофера, Покрет, НСад, 1937, бр. 2, с. 2; O. Tolveth, „Reifepsüfung“, Deutsches Volksblatt, 1937, бр. 5168, с. 9; А-м, Ладислав Фодор и његова „Матура“, Дан, 1937, бр. 5, с. 4; С. Динчић, Младост пред професорском инквизицијом, Дан, 1937, бр. 7, с. 8; А-м, Успела премијера „Матуре“, Нови Сад, 1937, бр. 5, с. 4; М. Хћ, Ладислав Фодор: Матура, Суботичке новине, 1937, бр. 14, с. 4; А-м, Успешно гостовање Народног позоришта „Кнез Павле“ у Суботици. Велико интересовање грађана, Невен, Суботица, 1937, бр. 13, с. 2; А-м, Fodor László: Érettségi, Hiradó, 1937, бр. 121, с. 3; А-м, Матура, Наше слово, Суботица, 1938, бр. 212, с. 3; А-м, Гостовање Народног позоришта Дунавске бановине, Војводина, Вршац, 1938, бр. 16, с. 2-3; А-м, „Матура“ од Л. Фодора – Превео Ж. Васиљевић – Режија: Алек. Верешчагин, Југословен, Кикинда, 1938, бр. 453, с. 3; А-м, „Матура“ Фодор, Југословен, Кикинда, 1939, бр. 501, с. 4; М. Кујунџић, Љубавно писмо матуранткиње, Дневник, 11. X 1965.

В. В.