МАТИЈЕВИЋ Роберт

МАТИЈЕВИЋ Роберт – драмски глумац и казалишни организатор (Вребац, Госпић, 15. VIII 1887 – Загреб, 28. X 1947).  Свој сценски вијек провео је углавном организирајући путујуће казалишне дружине у којима је тумачио главне улоге, понајвише херојске, трагичне и салонске. Врло је  кратко вријеме провео у сталном глумачком ангажману: Суботица, Згб, Ниш, Сплит, НСад (1921/22), Сарајево, Битола (као управитељ казалишта). Последњи траг о његовој дјелатности налазимо у загребачкој и карловачкој штампи 1932-1934, када је давао приредбе по гостионицама.

РЕЖИЈЕ: Част, Барон Тренк.

УЛОГЕ: Др Толозан (Присни пријатељи), Фрања Тренк (Барон Тренк), Карло Мор (Разбојници), Ронжибо (Нервозне жене), Хасанага (Хасанагиница, Огризовић), Глиша (Циганин), Марић (Рушка).

ЛИТ: Gy., Kebelbarátok, Torontál, 20.V 1922; Gy., Báró Trenk Ferenc, Torontál, 7. VI 1922; А-м, Новосадска позоришна дружина под управом Петра Крстоношића, Панчевац, 3. IX 1922; А-м, Српско народно позориште, Ново време, Стари Бечеј, 5. X 1922; Д. Хаднађев, Истину морамо рећи да смо зебли у срцу пре но што је позориште дошло у наше место, Ново време, Стари Бечеј, 24. XII 1922; С. Душановић, Анегдоте о глумцима, Позориште, НСад, 15. IX 1973.

П. Ц.