МАСКАРИЋ (или МАКАРИЋ?) Никола

МАСКАРИЋ (или МАКАРИЋ?) Никола – глумац и певач; био је на пробном ангажману у  СНП од 1. V  до 16. VI 1913.