МАСКАЊИ Пјетро (Pietro Mascagni)

МАСКАЊИ Пјетро (Pietro Mascagni) – италијански композитор и диригент (Ливорно, 7. XII 1863 – Рим, 2. VIII 1945). Музику је учио у родном граду и на Конзерваторијуму у Милану. После завршетка студија обилазио је италијаске градове у својству диригента једне путујуће оперске дружине. Стичући животна искуства и увиђајући колико се прави живот разликује од онога што је романтизам у музици привидно прикривао, сасвим јасно је уочио перспективу, пут музичке драме и њен даљи развој. Ослобађајући се постепено Вагнеровог утицаја, он је, стојећи на позицијама веризма, успео да напише своје најбоље дело – оперу Кавалерија рустикана (Cavalleria rusticana), којом је као двадесетседмогодишњак освојио прву награду, у великој конкуренцији од 73 дела, на конкурсу за најбољу оперу у једном чину. Својом музиком пуном колоризма и белкантистичке распеваности, мелодијског богатства и занимљиво коришћених хармонских ефеката и музички широко донетим градацијама са успешним наглашавањем обележја појединих карактера, М. је отворио нов период италијанске оперске музике. Иако је написао 14 опера, 3 оперете и више вокалних дела, кантата и соло-песама, ни једна опера му се није винула до висина које је достигла Кавалерија. Од осталих његових опера чешће су извођене: Ирис, Пријатељ Фриц (L’amico Fritz), Лодолета и Мали Мара (Il piccolo Marat). Кавалерија је имала огроман утицај на савременике, који су настојали да пишу у стилу дела чији се аутор у историји музике сматра зачетником натуралистичког смера у оперском стваралаштву и најрепрезентативнијом личношћу италијанске веристичке музике. У СНП је Кавалерија рустикана више пута премијерно извођена: 1910, 1920, 1952, 1955, 1961, 1964. и 1977.

М. Х.