МАРКОВИЋ Веса

МАРКОВИЋ Веса – преводилац (Београд, 7. VIII 1896 – Београд, 18. XII 1945). После завршене основне и средње школе студирао је права у Женеви, где је дипломирао 1921. Школске 1923/24. уписао се на докторандски курс у Паризу. Постављен је 1927. за јавног правобраниоца у Бгду. Бавио се заштитом ауторских права. На име прве супруге основао је 1959. у Бгду рекламни биро „Славокс“. Аутор је дела Закон о заштити ауторског права од 26. децембра 1929 (Бгд 1929). За СНП превео је, 1928, комад Адвокат Болбек и њен муж (Maître Bolbec et son mari, 1926) Жоржа Бера (Georges Berr) и Луја Вернеја (Louis Verneuil).

ЛИТ: А-м, „Адвокат Болбек и њен муж“ од Ж. Бера и Л. Вернеја, Застава, 31. I 1928.

С. А. Ј.