МАРКОВИЋ Иванка

МАРКОВИЋ Иванка – преводилац (Београд, 20. V 1925 – ?). Школовала се у родном граду; дипломирала је на београдском Правном факултету у Бгду. Активан преводилац је од 1954. Преводила је са француског на српскохрватски језик и обрнуто; радила је као симултани преводилац у Француском културном центру у Бгду. Била је секретар Удружења књижевних преводилаца Србије (1963-1964) и секретар Савеза књижевних преводилаца Југославије (1965-1966), као и члан управе истог Савеза (1966-1969). М. је била веома плодан и свестран преводилац књижевних, есејистичких и позоришних дела, филмских сценарија и студија, од дела Камија, до Базенове тетралогије Шта је филм, I-IV, Бгд 1967. и Антологије француске фантастике, Бгд 1968. Успешно је превела и низ позоришних комада са француског, али и на француски језик: познату драму Милана Беговића Без трећег за IV фестивал у Монтреу. На сцени СНП приказана су четири њена превода: Филип и Јона Ирвина Шоа (1955), Јаје Фелисијена Марсоа (1964, заједнички превод са Катарином Амброжић), Кад наиђу деца Андреа Русена (1971) и Буба у уху Жоржа Фејдоа (1973).

БИБЛ: И. Шо, Филип и Јона, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1279;  Ф. Марсо, Јаје, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 967; А. Русен, Кад наиђу деца, комедија у 4 чина, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 650; Ж. Фејдо, Буба у уху, водвиљ у три чина, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1830.

Д. М.