МАРКОВИЋ Ана М.

МАРКОВИЋ Ана М. – преводилац. Њен превод комада (са немачке прераде) Бакара Анрија Бернстена изведен је у СНП 1909.