МАРКОВА САБЉА

МАРКОВА САБЉА – алегорија у 2 дела с певањем. Написали: Јован Ђорђевић и Антоније Хаџић. Музика: Даворин Јенко („Боже правде“). Прво извођење 11. VIII 1872. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 14. I 1873. у НСаду. – Н. Недељковић (Краљевић Марко), Ј. Маринковићка (Вила), А. Лукић (Певац). – Изведено 6 пута.

Обновљено као премијера у СНП 22. V 1875. у Великом Бечкереку. –Д. Вујић (Краљевић Марко), Ј. Маринковићка (Вила), А. Лукић (Певац). – Изведено 1 пут.

Обновљено као премијера у СНП 9. X 1875. у Чакову. – Н. Зорић (Краљевић Марко), Л. Хаџићева (Вила), А. Лукић (Певац).

– Изведено 1 пут.

Обновљено као премијера у СНП 1. I 1877. у Сомбору. – С. Рајковић (Краљевић Марко), Л. Хаџићева (Вила), А. Лукић (Певац). – Изведено 35 пута.

Премијера у СНП 19. I 1910. у НСаду. – К. Васиљевић (Краљевић Марко), Т. Лукићка (Вила), А. Лукић (Певац). – Изведено 4 пута.

БИБЛ: Јован Ђорђевић, Маркова сабља, Бгд 1872.

ЛИТ: А-м, „Маркова сабља“, алегорија у два раздела, Застава, 1873, бр. 7, с. 4; М., „Маркова сабља“, Позориште, НСад, 1873, бр. 9, с. 35; (Ј.) Г(рчић), Сељани у позоришту, Позориште, НСад, 1885, бр. 8-9, с. 32 и 36; А-м, „Сабља Краљевића Марка“, алегорија у два дела с песмама, од Ј. Ђорђевића и А. Хаџића, Застава, 1886, бр. 53, с. 1; Т., Сабља Краљевића Марка, Позориште, НСад, бр. 30, с. 118-119, бр. 31, с. 122-123, бр. 32, с. 126-127; М. Ј., Српско народно позориште, Браник, 1888, бр. 90, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 13, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Сабља Краљевића Марка, Позориште, НСад, 1892, бр. 6, с. 22-23; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1892, бр. 4, с. 2; Ј. Храниловић, „Сабља Краљевића Марка“, алегорија у 2 дела и 7 слика, с песмама, од Ј. Ђорђевића и А. Хаџића, Јавор, 1892, бр. 9, с. 139-141; А-м, У понедељак, 14. септембра: „Сабља Краљевића Марка“, Банаћанин, Велика Кикинда, 1892, бр. 40, с. 3; Ј. Хр(аниловић), „Сабља Краљевића Марка“, алегорија у два дела и 7 слика, с песмама, од Ј. Ђорђевића и А. Хаџића, Браник, 1892, бр. 13, с. 4; А-м, „Сабља Краљевића Марка“, алегорија у 2 дела и 7 слика, са песмама, од Ј. Ђорђевића и А. Хаџића; музика – Д. Јенко, Весник, Панчево, 1893, бр. 2, с. 2; А-м, У среду, 23. фебр. по подне била је представа: „Маркова сабља“, Застава, 25. II 1900; Ј., Маркова сабља, Позориште, НСад, 1900, бр. 35, с. 138-139; А-м, „Сабља Краљевића Марка“, Ново Позориште, НСад, 1910, бр. 4, с. 170.

В. В.