МАРИЈА

МАРИЈА – драма у 3 чина. Написао: Милан Савић.

Праизвођење у СНП 9. IV 1895. у НСаду. – Рд. П. Добриновић;  М. Марковићка (Марија), Д. Ружић (Марко), П. Добриновић (Иван), Д. Спасић (Влајко). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: Ј. Грчић, „Марија“ од Милана Савића, Браник, 1895, бр. 39, с. 1; Ј. Хр(аниловић), Марија, Позориште, НСад, 1895, бр. 36, с. 142-143.

В. В.