МАРИЈА, КЋИ ПУКОВНИЈЕ (Die Regimentstochter)

МАРИЈА, КЋИ ПУКОВНИЈЕ (Die Regimentstochter) – шаљива игра у три раздела с певањем. Према оперском либрету La Fille du regiment Жила-Анрија Сен-Жоржа и Жана Бајара, немачки прерадио: Фридрих Блум. Музика: Гаетано Доницети. Прво извођење 11. II 1840. у Паризу, у нашој земљи 2. II 1867. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 6. I 1888. у НСаду. С немачког превео: Спиро Димитровић-Котаранин. Музику Г. Доницетија за потребе наших позоришта подесио: Даворин Јенко. – Рд. П. Добриновић; Д. Ружићка (Маркиза Мађио Векио), П. Добриновић (Филип), З. Милојевићка (Шарлота), С. Миљковићка (Анета), С. Кестерчанек (Меран), М. Врга (Луј), М. Марковић-Мика (Антоан), М. Максимовићева (Марија), А. Лукић (Лавриљ), В. Миљковић (Труљон), К. Васиљевић (Лаграње), Д. Ружић (Лапијер), В. Димитријевић (Ригон), С. Лукин-Лазић (Сирвиљ), А. Милојевић (Монтреал), Т. Илић (Ригондо), М. В. Живковић (Маркизин слуга).

Премијера у СНП 24. II 1896. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; Д. Ружићка (Маркиза Мађио Векио), П. Добриновић (Филип), Д. Весићева (Шарлота), Ј. Весићева (Анета), З. Ђуришићева (Лизета), Д. Миловановићка (Маргита), В. Милићевићка (Марта), Д. Туцаковићева (Сара), Ј. Жикић (Меран), С. Стефановић (Луј), М. Марковић-Мика (Антоан), З. Теодосијевићка, к. г., (Марија), А. Лукић (Лавриљ), Ј. Душановић (Труљон), К. Васиљевић (Лаграње), М. Миловановић (Ригон), Ђ. Бакаловић (Монтреал), Л. Поповић (Ригондо), П. Филиповић (Пјер).

Премијера у СНП 27. II 1900. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; С. Вујићка (Маркиза Мађио Векио), Ђ. Бакаловић (Филип), Л. Вујичићева (Шарлота), Д. Николићка (Анета), Д. Васиљевићка (Лизета), Љ. Душановићка (Маргита), З. Добриновићка (Марта), Д. Туцаковићева (Сара), А. Стојановић (Меран), С. Стефановић (Луј), М. Марковић-Мика (Антоан), Д. Спасићка (Марија), А. Лукић (Лавриљ), Ј. Душановић (Труљон), К. Васиљевић (Лаграње), Ђ. Маџарић (Ригон), А. Ботић (Монтреал), С. Манојловић (Ригондо), П. Крстоношић (Пјер).

Премијера у СНП 16/29. X 1905. у Осијеку. – Рд. Д. Спасић; М. Тодосићка (Маркиза Мађио Векио), М. Николић (Филип), М. Козловићева (Шарлота), Д. Николићка (Анета), Д. Васиљевићка (Лизета), Ј. Стојановићка (Маргита), С. Ранковићка (Марта), Д. Матејићка (Сара), Ј. Душановић (Меран), А. Стојановић (Луј), Д. Кранчевић (Антоан), Д. Спасићка (Марија), К. Васиљевић (Лавриљ), М. Николић (Труљон), Р. Спиридоновић (Лаграње), Ђ. Маџарић (Ригон), С. Стефановић (Монтреал), М. Матејић (Ригондо), В. Виловац (Пјер).

Премијера у СНП 18. XI 1909. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; Т. Лукићка (Маркиза Мађио Векио), Д. Спасић (Филип), Л. Јовановићка (Марија), М. Јосићева (Шарлота), Л. Нишлићка (Анета), Р. Кранчевићка (Лизета), О. Освалдова (Марта), Д. Васиљевићка (Сара), Р. Спиридоновић (Меран), Ђ. Маџарић (Луј), Д. Кранчевић (Антоан), К. Васиљевић (Лавриљ), М. Николић (Трујон), С. Стефановић (Лаграње), Ј. Антонијевић (Монтреал), Б. Савић (Ригондо), М. Матејић (Пјер). – Од 1888. до 1911. изведено најмање 76 пута.

Прво извођење у ДНП 12. VII 1944. у Панчеву (у обради/посрби Александра Верешчагина, под насловом Поћерка пука). – Рд. А Верешчагин, дир. Х. Маржинец, сц. В. Ребезов; Р. Кранчевићка (Јелена Матић), Н. Митић (Мита Филиповић), Љ. Ребезов (Анкица), В. Милојевић (Јован Марић), С. Симић (Јова), Ж. Котрошан (Ђорђе Антоновић), М. Петровићева (Мара), М. Јелић (Трифун Трифковић), В. Ристић (Лукић), Ж. Мишчевић (Лалић), Р. Шобота (Ристић), З. Деспотовићева (Јела), Љ. Иличић (Пуковник). – Изведено 13 пута.

БИБЛ: Ж. А. Сен-Жорж и Жан Бајар, Марија, кћи пука, превод са француског, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 506.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), Марија кћи пуковније, Позориште, НСад, 1890, бр. 36, с. 142; А-м, Српско народно позориште у Вуковару, Застава, 1893, бр. 156, с. 3; М. Д., Марија, кћи пуковније, Весник, Панчево, 1893, бр. 8, с. 3; (Ј.) Г(рчић), Марија, кћи пуковније, Позориште, НСад, 1896, бр. 32, с. 126-127; Ј. Г(рчи)ћ, Марија, кћи пуковније, Браник, 1896, бр. 28, с. 2; (Ј.) Г(рчић), Марија, кћи пуковније, Позориште, НСад, 1900, бр. 39, с. 154-155; А-м, У недељу, 27. фебруара гледасмо: „Марија кћи пуковније“, Застава, 1900, бр. 47, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Будућност, Вршац, 1901, бр. 1, с. 26; А-м, Гостовање Српског народног позоришта у Вуковару, Браник, 1905, бр. 211, с. 4; А-м, У недељу увече 6. априла приказана је „Марија кћи пуковније“, Слога, Сомбор, 1908, бр. 15, с. 10; А-м, “Марија, кћи пуковније“, Позориште, НСад, 1909, бр. 7, с. 26-27.

Л. Д.