МАМИЦА (A mamma)

МАМИЦА (A mamma) – шаљива игра у 3 чина. Написао: Еде Сиглигети. Прво извођење у Будимпешти, 1857, у нашој земљи 3. XI 1871. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 9. IV 1872. у НСаду (са једночинком Локот). Превео и посрбио: Антоније Хаџић. – Ј. Маринковићка (Станићка), К. Савићева (Анка), П. Брани (Мита Савић), Л. Хаџићева (Милица), Н. Зорић (Тодор Ружић), Н. Недељковић (Светозар Милић) Н. Рашић (Јова Скочић), Ђ. Соколовић (Пустосват), А. Пешић (Подрумар), М. Савићева (Служавка). – Изведено око 10 пута.

Премијера у СНП 5. VI 1879. у Старом Бечеју. – Ј. Поповићева (Станићка), М. Рајковићка (Анка), Д. Ружић (Мита Савић), Л. Хаџићева (Милица), В. Марковић (Тодор Ружић), С. Рајковић (Светозар Милић), П. Добриновић (Јова Скочић), Ђ. Јовановић (Пустосват), А. Десимировић (Слуга), Ђ. Банковић (Подрумар), Б. Хаџићева (Служавка). – Изведено 4 пута.

БИБЛ: Еде Сиглигети, Мамица, Панчево 1885.

ЛИТ: Б., „Мамица“, „Локот“, Позориште, НСад, 1872, бр. 56, с. 227; С., „Мамица“, Позориште, НСад, 1877, бр. 13, с. 51; А-м, Српско народно позориште, Фрушка гора, 1878, бр. 10, с. 93; К. Р., „Мамица“, Позориште, НСад, 1879, бр. 40, с. 158-159; а-, Мамица, Позориште, НСад, 1881, бр. 18, с. 70-71; П., Ст. Бечеј, 20. 4. „Мамица“ од Сиглигетија, Застава, 1882, бр. 65, с.3; -н-ћ, У четвртак 6. фебруара „Мамица“, Банаћанин, Велика Кикинда, 1892, бр. 9, с. 2.

В. В.