МАЛВИНА ИЛИ УДАДБА ИЗ НАКЛОНОСТИ (Malvina ou Un mariage d’inclination)

МАЛВИНА ИЛИ УДАДБА ИЗ НАКЛОНОСТИ (Malvina ou Un mariage d’inclination) – драма у 2 чина. Написао: Ежен Скриб. Прво извођење у Паризу, 8. XII 1828.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 13. VII 1867. у Вршцу (са једночинком Опклада). Превео: Лаза Телечки. – Л. Телечки (Дибрељ), М. Гргурова (Малвина), С. Максимовићка (Марија), Д. Ружић (Арвед Дибрељ), Н. Недељковић (Барантен), М. Рашићка (Катарина). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: А., Гостовање Српског народног позоришта, Србија, Бгд, 1867, бр. 44, с. 1.

В. В.