МАКСИМОВИЋ Јован

МАКСИМОВИЋ Јован – шеф одсека за документацију и пропаганду (Крушевац, 29. XII 1928 – ?). Завршио је 8 разреда гимназије, а затим Филозофски факултет. Радио је у СНП хонорарно од 1. I 1957. д.о 31. VIII 1958. Истовремено је обављао и дужност драматурга. Организовао је једну од највећих турнеја Драме по Србији, Македонији и Косову, која је трајала од 1. VI до 30. VII 1957. У „Нашој сцени“ је објављивао прилоге о СНП.

Р. Б.