МАЂАРЕВИЋ Иван

МАЂАРЕВИЋ Иван – сликар-извођач, ВКВ радник (Нови Кнежевац, 26. V 1925 – Нови Сад, 16. I 1990). Завршио је 2 разреда средње школе за примењену уметност. У СНП се запослио 1. IV 1955. и у њему остао до пензионисања, 6. XII 1981. Решењем стручне комисије унапређен је 1962. за ВКВ радника. Као искусан и цењен сарадник сценографа, М. се оспособио и за посао каширера, па је са успехом израђивао све каширане предмете за потребе сцене.

Р. Б.