МАДАМ САН-ЖЕН (Madame Sans-Gêne)

МАДАМ САН-ЖЕН (Madame Sans-Gêne) – комедија у 4 чина. Написали: Викторијен Сарду и Емил Моро. Прво извођење у Паризу, 27. X 1893, у нашој земљи 18. X 1894. у ХНК Згб.

Прво извођење у СНП 22. IV 1897. у Земуну. Превео: Милован Ђ. Глишић. Подела узета са плаката представе одржане 30. XII 1899. у НСаду. – Рд. М. Хаџи-Динић; М. Марковићка (Катарина), Д. Спасић (Лефевр), М. Хаџи-Динић (Фуше), М. Марковић (Гроф Најперт), М. Радошевићева (Тоанонова, Собарица Катаринина), Д. Туцаковићева (Ларусова), Л. Вујичићева (Јулија), Ђ. Бакаловић (Винегр, Деперо), С. Стефановић (Вабугрен, Лористан), Л. Поповић (Русо, Костан), А.  Ботић (Жоликер, Бриго), Љ. Душановићка (Матје), А. Лукић (Наполеон И), С. Бакаловићка (Марија Каролина), Д. Васиљевићка (Принцеза Елиза), М. Николић (Савари), М. Тодосићка (Војвоткиња од Ровига), Д. Спасићка (Бароница де Билов), Д. Николићка (Грофица Басано), Ј. Тодосић (Кононвил), А. Стојановић (Мортимен, Коп), К. Васиљевић (Засмен), Ј. Душановић (Лероа, Рустан), В. Хорват (Ћирица Лефевров). – Изведено 35 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 13. XI 1924. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – А. Лескова (Катарина), Д. Спасић, К. Васиљевић, К. Цветковићка, К. Сибирјакова, С. Јовановић, Н. Динић, М. Живановић, М. Душановић. – Изведено 3 пута.

Прво извођење у НПДбС 20. II 1941. у Крагујевцу. – Рд. Ј. Јеремић; Ј. Јеремић (Наполеон), Д. Јанковић (Маршал Лефевр), М. Мирковић (Фуше), Р. Гојкић (Најпер), С. Савић (Депрео), М. Томић (Савари), xxx (Сен Марсан), Т. Тасић (Вабонтрен), Л. Делић (Канувиљ), М. Радосављевић (Лористон), Ф. Живојевић (Засмен), Ј. Јукић (Коп), З. Јукић (Корсо), И. Милошевић (Констан), С. Александровић (Рустан), Р. Алмажановић (Винегр), З. Деспотовић (Матирен, Собарица), В. Тодоровић (Рису), М. Јовановић (Бриго), В. Милин (Жоликер), З. Чокановић (Катарина), А. Мајценовић (Краљица Каролина), М. Козомара (Принцеза Елиза), З. Миланковић (Госпођа Билов), З. Андрић (Госпођа Савари), Н. Стимић (Госпођа Канизи), М. Гојкић (Госпођа Басано, Жили), К. Бабић (Тоанон), А. Делић (Русотова), Р. Марковић (Слуга). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у НПДб 25. II 1941. у НСаду. – Рд. А. Верешчагин, сц. М. Шербан; Љ. Драгићка (Катарина), Н. Стојановић (Фуше), М. Андрић (Гроф Најпер), В. Качаник (Лефевр) , М. Гајчин (Жино, Коп), С. Бурја (Мортмар, Бригот), С. Цвитковић (Рису, Корсо), Б. Варађан (Винегр, Лероа), М. Петровићева (Тоанон, Госпођа Канизи), Р. Петровићева (Жилиа, Госпођа Басано), Б. Белићева (Русот, Госпођа Вентимиљ), М. Бомбардели (Сусетка, Госпођа Талије), М. Кајтас (Матирен, Госпођа Алдобрандини), С. Душановић (Наполеон), М. Милићевић (Савари), Р. Кранчевићка (Госпођа Савари), Д. Петковићева (Каролина), К. Шербан (Елиза), О. Животићка (Госпођа Брењол), И. Душановићка (Госпођа Билов), С. Барбије (Госпођа Равиго), Б. Станојевић (Конивиљ), С. Пашалић (Лористан, Жасмен), Н. Митић (Сен Марсан), М. Вилић (Рустан), xxx (Констан), Г. Николић (Депрео). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м, „Мадам Сан Жен“, Браник, 1897, бр. 48, с. 3; О., У четвртак 30. децембра представљала се у Н. Саду „Мадам Сан-Жен“, Застава, 1900, бр. 1, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Мадам Сан-Жен, Позориште, НСад, 1901, бр. 32, с. 182-183; О. С(уботи)ћ, Мадам Сан Жен, Застава, 1924, бр. 260, с. 3.

В. В.