ЛУКАЧИ Шандор (Sándor Lukácsy)

ЛУКАЧИ Шандор (Sándor Lukácsy) – мађарски драмски писац (Арад, 15. II 1835 – Будимпешта, 10.  XI 1907). Као шеснаестогодишњак започео је животну каријеру провинцијског глумца, упркос противљењу своје угледне средњопоседничке породице. У разним позориштима провео је четврт века, да би 1873. дошао у Пешту за редитеља. Сем педесетак драма, позоришту је дао и преко двесто режија. Писао је популарне народске комаде, изузетном рутином, са много осећања за сцену, али без веће уметничке снаге. У своје време  његови комади су ипак били веома омиљени код публике. СНП је 20.  II  / 4. III 1890.  поставило на сцену његов комад Риђокоса (A vereshajú), који се у преводу Ђорђа Поповића Даничара одржао на репертоару с мањим прекидима пуне две деценије, захваљујући првенствено популарним песмама у њему. Овај комад је поново стављен на сцену 1927,  у преводу Јустина Милана Шимића.

БИБЛ:  Агнеша (Ágnes asszony), ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1789;  Риђокоса, прев. Ј. М. Шимић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 549.

Б. Кв.