ЛУДВИГ XI (Louis XI)

ЛУДВИГ XI (Louis XI) – трагедија у 5 чинова. Написао: Жан-Франсоа Казимир Делавињ. Прво извођење у Паризу, 11. II 1832, у нашој земљи 28. XI 1870. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 27. III 1884. у НСаду. Превео: Јован Ђорђевић. – М. Цветић, к. г. (Лудвиг XI), М. Барбарић (Карло), М. Димитријевић (Херцег немурски), А. Милосављевић (Тристан), М. Марковић (Оливје), С. Ђурђевић (Гроф Дре), И. Станојевић (Филип Комин), Л. Хаџићева (Марија), А. Лукић (Коатје), М. Суботић (Пустиник), Б. Рашић (Штитоноша), Љ. Станојевић (Рикардо), М. Хаџи-Динић (Марцел), Л. Петровићева (Паншон), Т. Лукићка (Марта). – Изведено 19 пута.

ЛИТ: М. С(ави)ћ, Лудвиг XI, Позориште, НСад 1884, бр. 29, с. 158; Др Д., Рума, 27. 7. „Лудвиг XI“, трагедија у 5 чинова од Казимира Делавиња, Застава, 1885, бр. 127, с. 2; Р., „Лудвиг једанаести“, Позориште, НСад 1886, бр. 53, с. 210; А-м, Српско народно позориште, Браник, 1886, бр. 105, с. 2, бр. 107, с. 3, бр. 111, с. 3; С., Лудвик XI, Позориште, НСад 1890, бр. 34, с. 134-135; С., Лудвик XI, Позориште, НСад 1891, бр. 42, с. 171; Ј. Храниловић,  „Лудвиг XI“, трагедија у 5 чинова од Казимира Делавиња, превео Ј. Ђорђевић, Јавор, 1892, бр. 9, с. 139-141.

В. В.