ЛУДНИЦА (Une heure de folie)

ЛУДНИЦА (Une heure de folie) – шаљива игра у 1 чину. Написао: Марк-Антоан Дезожије. Прво извођење у Паризу, 1807.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 20. V 1862. у НСаду. Прерадио: Јован Ђорђевић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Т. Марковић (Мажибрадић), Ј. Кирковићка (Пава), А. Савић (Слуга), Л. Поповић (Заручник). – Изведено 32 пута.

Обновљено као премијера у СНП 22. II 1872. у НСаду (са једночинком Први састанак). – Н. Зорић (Цветковић), М. Недељковићка (Пава), Н. Недељковић (Стеван Соколовић), Н. Рашић (Мажибрадић), К. Хаџић (Пера). – Изведено 1 пут.

БИБЛ: Дезожије, Лудост и лудорија, Згб 1841.

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Н. Сад, 20. V 1862. г. „Лудница“, Даница, 1862, бр. 15, с. 251; А-м, Србско народно позориште, Н. Сад, 16. VI 1862. „Лудница“, Даница, 1862, бр. 17, с.  283; А-м, Србско народно позориште, Темишвар, 11. VII 1863. „Лудница“, Даница, 1863, бр. 30, с. 479; А-м, У недељу, 5. маја: „Лудница“, Србски дневник, 7. V 1863; А-м, Србско народно позориште, Н. Сад 5. V 1863. „Лудница“, Даница, 1863, бр. 19, с. 302; А-м, Србско народно позориште, Вршац, 14. V 1863, „Лудница“, Даница, 1863,  бр. 21, с. 335; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр.  31, с. 742-743.

В. В.