ЛУЦИЈА ДИДИЈЕРОВА (Lucie Didier)

ЛУЦИЈА ДИДИЈЕРОВА (Lucie Didier) – драма у 3 чина. Написали: Леон Бати и Адолф Жем-Син. Прво извођење у Паризу, 1856.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 12. X 1867. у Бгду. Превео: Бранко Рајић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – М. Гргурова (Луција), Д. Ружић (Дидијер), А. Савић (Мартен), Д. Ружићка (Алиса), М. Станишић, Љ. Коларовићка, Н. Зорић. – Изведено 6 пута.

ЛИТ: А., Гостовање Српског народног позоришта, Србија, Бгд 1867, бр. 4-5, с. 1; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр. 20, с. 4-78; А-м, Српско народно позориште, Матица, 1868, бр. 31, с. 742-743.

В. В.