ЛОТКА-КАЛИНСКИ Иво (Ivo Lhotka-Kalinski)

ЛОТКА-КАЛИНСКИ Иво (Ivo Lhotka-Kalinski) – композитор (Загреб, 30. VII 1913 – Загреб, 30. I 1987). Студирао је композицију и соло певање на Музичкој академији у Згбу. Од 1940. је био запослен као професор музике у гимназији, учитељској и музичкој школи у Згбу. Од 1949. до 1950. био је директор Музичке школе у Сплиту, а од 1951. професор певања на Музичкој академији у Згбу. Компоновањем се почео бавити још пре рата. Тада се још није чвршће ослањао на елементе музичког фолклора. Тек под утицајем темељног проучавања народне музичке уметности и компоновања многобројних обрада народних напева из различитих крајева наше земље, фолклорни елементи су бивали све присутнији у његовим радовима, писаним за вокално-инструменталне саставе. Касније његов музички језик добија нове обрисе, напуштајући донекле везе са фолклором и прихватајући смелије, савременије композиционе поступке који се понекад граниче са атоналношћу. Написао је 8 опера, 2 балета, 1 дечју оперу, 1 музичку причу, као и знатан број оркестарских, камерних и вокалних дела и преко 100 обрада народних песама. Важнија дела су му: опере – Помет мештар од женидбе, Матија Губец, Четири једночинке према Б. Нушићу; балет – Легенда о пјесми; циклуси – По драгом крају, Успаванка у шуми, Дијете и мјесец и списи Техника пјевања (1940) и Умјетност пјевања (1953). У Опери СНП су изведене две од његове Четири једночинке према Б. Нушићу: Власт и Аналфабета.

М. Х.