ЛОТКА Фран (Fran Lhotka)

ЛОТКА Фран (Fran Lhotka) – композитор и диригент (Млада Вожице, крај Буђејовица, Чешка, 25. XII 1883 – Загреб, 26. I 1962). Студирао је на Конзерваторијуму у Прагу. Као професор предавао је 1908. на Конзерваторијуму у Јекатеринославу (Дњепропетровск), 1909. се запослио као корепетитор у загребачкој Опери, а од 1910. је био наставник Музичке школе Хрватског глазбеног завода. Од 1920. је непрестано (осим за време Другог светског рата, када је био пензионисан) професор Музичке академије у Згбу, чији је био и ректор (1948-1952). Иако је пореклом Чех, Л. је више од пола столећа био чврсто повезан са развојем средине у којој је живео и радио, делујући у неколиким подручјима – као композитор, педагог, диригент и музички писац. Од пресељења у Згб (1910) усвајао је новије тековине композиционе технике и прихватао општа настојања за тражењем извора стваралаштва у народном певању и игри, о чему сведочи не само тонски материјал његових радова него и избор текстова (особито у његовим сценским делима). Мајстор инструментализације, веома инвентивно је користио колористичке ефекте. Његова се музика испољава пре свега богатством ритмичког покрета, па је и схватљиво што је већи број својих дела посветио балету. Написао је опере Минка и Море, 6 балета, од којих је најпознатији Ђаво у селу, музику за дечје бајке Златокоси краљевић и У царству сања, кантату Мој дом, као и велик број оркестарских, вокалних и клавирских дела. Позната је и његова музика за филмове Живјеће овај народ и Мајор баук. Уз Крешимира Барановића, Л. је пионир савременог балета у Хрватској, један од његових утемељивача и најзначајнијих представника. У СНП је игран његов балет Ђаво у селу.

М. Х.