ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА – комедија у 1 чину. Написао: Леон Марше.

Прво извођење у нашој земљи у НП у НСаду 23. VI 1924. (заједно са једночинкама Кожа и Стакленце). Превео: Владета Драгутиновић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.

В. В.