ЛИСТ Франц (Franz-Ferencz Liszt)

ЛИСТ Франц (Franz-Ferencz Liszt) – мађарски композитор, пијанист, диригент и музиколог (Доборјан, Мађарска, 22. X 1811 – Бајројт, 31. VII 1886). Отац му је био Мађар, надзорник имања кнеза Естерхазија (ова племићска породица помагала је и Ј. Хајдна), а мати Аустријанка. Како се у породици музицирало (отац је свирао клавир и виолину), Л. музичке способности су се брзо развијале и веома рано испољиле. Већ као деветогодишњи дечак свирао је пред публиком и одушевио кнеза Естерхазија, а као дванаестогодишњак је јавно наступио у Бечу. Ускоро је са успехом концертирао и у Пожуну (Братислави). Тада се неколико мађарских великаша заузело за надареног дечака и обавезало се да ће му омогућити темељно музичко образовање. Л. је тако отишао у Беч па у Париз на студије. Касније је у Паризу деловао као наставник клавира. Он је један од најкрупнијих уметничких ликова који су се појавили у музици XIX века. Његова се делатност развијала у неколико смерова – био је: пијанист, композитор, диригент, педагог, организатор, музички писац и критичар. На свим подручјима свог уметничког деловања оставио је дубоке трагове. Као изванредан пијанист стекао је славу какву није доживео ни један уметник на клавиру ни пре ни после њега. Као композитор, јединственим делима је обогатио клавирску и оркестарску литературу. Његов опус обухвата 12 симфонијских поема, 2 програмске симфоније, велик број клавирских етида, балада, ноктурна, полонеза итд., затим 2 клавирска концерта, више дела за оргуље, неколико ораторијума, клавирских транскрипција, читав низ црквених дела и само једну оперу (Дон Санчо). Познавање клавирске технике радо је предавао млађима, изградивши школу која се преко његових ученика разгранала по целој Европи. Код њега је и наша пијанисткиња Јованка Стојковић једно време учила клавир. Смисао за организацију испољио је приређивањем значајних фестивала и оснивањем новонемачке школе, која је истицала програмски карактер и напредност, насупрот академско-конзервативној „лајпцишкој школи“. Као музички писац и критичар оставио је низ студија и чланака са веома интересантним запажањима, особито о музичком развоју свога доба. У СНП је његов познати Мефисто валцер извођен у оквиру једног балетског дивертисмана.

М. Х.