ЛЕНЂЕЛ Мењхерт (Menyhért Lengyel)

ЛЕНЂЕЛ Мењхерт (Menyhért Lengyel) – мађарски драмски писац (Болмазудварош, 12. I 1880 – Будимпешта, 23. X 1974). Школу је завршио у Мишколцу. У младости је био новинар у Мишколцу и Пешти, те чиновник у Кошицама. Рано се определио за позив драмског писца. За време Првог светског рата живео је у Швајцарској пишући антиратне чланке. Између два рата радио је као новинар и позоришни директор у Будимпешти. Од 1931. је живео у Лондону као дописник мађарских листова,  а 1937. се настанио у САД, где је писао и филмске сценарије за Холивуд. После Другог светског рата доселио се у Италију. Његове драме су доминирале мађарском сценом веома дуго – до краја усавршене по драмском изразу, махом са актуелном темом, погодне за позоришни спектакл и отворене за музичке интерполације. Светски успех имала је његова антиимперијалистичка и антишовинистичка драма Тајфун, која се још пре Првог светског рата изводила код нас у Осијеку, Згбу и Бгду. СНП је извело његове драме Антонија, у преводу Велислава Спасића (1926) и Тајфун, у преводу Милана Матејића (1927. и 1936); Антонију је изводило и Н-Оп (1930).

БИБЛ: Тајфун, драма у 4 чина. С немачког превода превео Милан Ђ. Матејић, Велика  Кикинда 1913; Антонија, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1419.

ЛИТ: В. Петровић, Једна маџарска драма, Савременик, 1912, бр. 7, с. 452, бр. 8, с. 510-511.

Б. Кв.