ЈАКОВЉЕВИЋ Срета

ЈАКОВЉЕВИЋ Срета – глумац, тачније статиста. Познато је само да је у НПДбС 1938. одиграо улогу Поднаредника у представи На леђима јежа С. и М. Игњачевића  по Српској трилогији Стевана Јаковљевића (можда је у сродству са њим – судећи по презимену?)

В. В.