ЈАКОБСОН Леополд (Leopold Jacobson)

ЈАКОБСОН Леополд (Leopold Jacobson) – аустријски либретиста јеврејског порекла (Черновиц, Буковина, Украјина, 30. VI 1878 – концентрациони логор Терезијенштат, Чешка, 23. II 1943). Његова преписка са композитором Леом Фалом (из 1912) и драмским писцем Херманом Баром (из 1915) чува се у Националној библиотеци Аустрије у Бечу. У СНП је, у преводу Ђуре Девића, 1909. изведена оперета Оскара Штрауса Чар валцера (Ein Walzertraum, 1907), за коју је Ј. написао либрето заједно са Феликсом Дерманом; исти комад је 1923. извођен и у новосадском НП, које је 1925, у преводу Симе Матавуља, приказало још једну оперету по његовом либрету (са Рудолфом Естерајхером) – Играчица Каћа (Katja die Tänzerin, 1923) са музиком Жана Жилбера.

ЛИТ: (Ј.) Г(рчић), Чар валцера, Ново Позориште, 1909, бр. 21, с. 82-83; Ш. Ј(осин), Српско народно позориште, Невен, Суботица, 1910, бр. 6, с. 43; -Л-, „Чар валцера“, оперета од Штрауса, Браник, 1913, бр. 225, с. 3; Memphis, „Чар валцера“ – Нар. позориште, Застава, 11. I 1923; (m), Ein Walzertraum, Deutsches Wolksblatt, 13. I 1923; О. С(уботи)ћ, „Играчица Каћа“ (премијера 13. XI), Застава, 15. XI 1925.

В. В.