ЈАГЕРШМИТ Валентине

ЈАГЕРШМИТ Валентине – драмски писац. Заједно са Андреом Јагершмитом написала је комад Чарли, који је у Н-Оп изведен 1928.