ЈАГЕРШМИТ Андре

ЈАГЕРШМИТ Андре – драмски писац. Заједно са Валентином Јагершмит написао је комад Чарли, који је у Н-Оп изведен 1928.