ХИЉАДУ И ЈЕДНА НОЋ

ХИЉАДУ И ЈЕДНА НОЋ – балет у три дела: Мале играрије (в), Балетска свечаност (в) и Шехерезада (в).